top of page

INKLUSIV

PHOTO-2022-09-14-15-57-36.jpg

KADER 2022 / 2023

TRAINER

KAI LEHMITZ

Tel.: 01 76 / 34 12 89 46
kail.lehmitz@bfc.info

ELIAS LEHMITZ

Tel.: 01 76 / 41 36 37 61
elias.lehmitz@bfc.info

RUBEN LEHMITZ

Tel.: 01 71 / 82 93 58 1

ruben.lehmitz@bfc.info

ALINA WINKLER

Tel.: 01 76 / 34 31 18 67

alina.winkler@bfc.info

TRAINING

SOMMERSAISON

Freitag 16:30 - 18:00  Holzweg - Platz 1

WINTERSAISON

Freitag 16.30 - 18.00 Heideschule oder

Freitag 16.30 - 18.00 KuRa Holzweg (1/2 Platz)

bottom of page