INKLUSIV

KADER 2020 / 2021

TRAINER

KAI LEHMITZ

Tel.: 01 76 / 34 12 89 46
Kai.Lehmitz@bfc.info

ELIAS LEHMITZ

Tel.: 01 76 / 41 36 37 61
Elias.Lehmitz@bfc.info

LAUREN PEARSON

Tel.: 01 76 / 39 21 02 28
Lauren.Pearson@bfc.info

TRAINING

SOMMERSAISON

Freitag 16:30 - 18:00  Holzweg - Platz 2

WINTERSAISON

Freitag 16:00 - 18:00: Vereinshalle